Om ejendommen

Ejendommen er en af en række boligejendomme, som omkranser de grønne idrætsarealer på Genforeningspladsen, som tilbage 1930'erne blev flittigt brugt til mange stævner, politiske såvel som gymnastik og idrætsstævner.  

Ved indgangen til området i den sydlige del findes monumentet 'Mand og Pige' af Poul Søndergård


Datering:
1934

Type:
Figurgruppe

Materialer:
Bronze, granit

Mål:
Ca. 247 x 91 x 96 cm. Gruppens højde 180 cm

Umiddelbart syd for på Gandhis plads står en statue af Gandhi.

Området er meget eftertragtet, og boligerne er meget søgt. Hovedparten af boligerne vender ind mod Genforeningspladsen med det åbne grønne areal. Ejendommene har alle velindrettede gårde med gode udendørs opholdsarealer og gode legemuligheder for børn. 

Vor ejendom Borups Allé 217-231 og Genforeningspladsen 16-26 er en rød 3 etages murstensejendom med udnyttet tagetage bygget i perioden 1918-1928 med ialt 122 lejligheder af varierende størrelse fra 58 m2  til 144 m2. Hertil kommer 2 garagebygninger i gården med 3 garager og 3 tidl. garager, som nu er indrettet til skralderum og cykelstald.

Ejendommen er senere ombygget og der er indrettet separat bad, idet køkkentrappen er blevet inddraget. I de senere år er ejendommen renoveret. I 2009 blev taget renoveret og isoleret svarende til nu gældende krav og det gamle varmeanlæg blev renoveret. Hovedcentralen med undercentraler blev ændret til en fjernvarmecentral med moderne styringsautomatik og hele røranlægget i kælderen blev omlagt.

Ejendommen står idag som velpassset og velholdt ejendom.

I ejendommens findes en række faciliteter, som 4 tørrerum, rum for cykler og barnevogne, pulterrum for alle beboere, samt værkstedsrum med enkelte hobbyværktøjer.

Se også afsnittet Ejendommens historie.

Se endvidere om "Information om Ejeforeningen og Ejendommen" samt "Ejendommens Husorden" og under afsnittet For Beboere - Dokumentarkiv.

Om foreningen

Ejerforeningen blev stiftet i 1994 og omfatter matrikelnummer 820 - 823 Utterslev. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Borups Allé 217-231/Genforeningspladsen 16-26" og ejerforeningen har sit hjemsted Borups Allé 217 a,b,c - 231 a,b,c og Genforeningspladsen 16-26, 2400 København NV, i Københavns Kommune.

Som ejer af en lejlighed er du /I pligtmæssig medlem af ejerforeningen(jvf. vedtægternes §2, stk.2.).

Du kan læse mere herom på www.retsinfo.dk

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 820 Utterslev beliggende på ovennævnte adresse og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtigelser

Se endvidere foreningens "Vedtægter" under afsnittet For Beboere - Dokumentarkiv.

 

BESTYRELSEN :

Bestyrelsen vil gerne understrege, at vi er beboere, - ligesom jer andre  -, der har til opgave at sørge for, at administrator og vicevært driver ejendommen ordentligt, samt varetage beboernes interesser og komme med oplæg og ideer til vedligeholdelse og fornyelse på ejendommen .

Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, så du kan ikke  forvente, at vi smider alt hvad vi har i hænderne for at servicere dig. Men vi skal selvfølgelig nok gøre vores bedste. 

Hvis din henvendelse ikke er akut, bedes du sende en mail til:

bestyrelse@ba-gfp.dk

Som hovedregel bedes du først kontalte vores vicevært, idet det er ham der har adgang til varmecentral, vandrør, EL-skabe, kontakt til skraldemænd, m.m.

Skal du anmelde en skade, som du mener at ejendommens forsikring dækker, bedes du kontakte vores administrator. Det gælder ligeledes hvis din henvendelse vedrøre juridiske og økonomiske spørgsmål.

De fleste spørgsmål du måtte have, bør du kunne finde svaret på i det informations-dokument vi har lavet. Det er ment som en form for hjælp til selv-hjælp og vi forventer, at du først har forsøgt at finde løsningen på dit spørgsmål inden du henvender dig til bestyrelsen.

Navne og adresser på bestyrelsen, vil du også kunne finde i informationsdokumentet samt nedenfor.

Du er altid velkommen til at komme med ris, ros og forslag til forbedringer på ejendommen.

Jo mere du har gennemtænkt og forarbejdet et forslag, des større er sandsynligheden for at det bliver gennemført…

God fornøjelse.

Ved  Ordinær Generalforsamling april 2018 blev der valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, som herefter består af:

Bestyrelsesmedlemmerne:

Formand: Frode Jeppesen.  

Næstformand: Anne Louise Kristiansen

Lars Johansen

Martin Pedersen

Tørk Egeberg

Suppleanter:

Birgitte Friis Kromphardt

Betina Harrison


Om ejendommen og området

Ejendommen blev påbegyndt i 1918 og stod færdig i 1928. Genforeningspladsen, er en af Københavns mange oaser.
Byggeriet var muligheden for arbejderfamilier fra broernes mørke baggårde at flytte ud i lyse venlige omgivelser. Dengang lå Bellahøj langt uden for byen, der gik køer på markerne, og langs Frederikssundsvejen kunne man lægge sig i grøften og kigge op i himlen. Området - som udover 10 boligkareer - er belagt med 3 statuer, 2 legepladser, et atletikstadion, fodboldklubben UNION, og Arbejdernes Tennis Klub med sine 1200 medlemmer fordelt over 12 baner, er Københavns største tennisklub. Udover pladsens egne beboere anvendes faciliteterne af mange andre, som bl.a. spiller petanque herude. Gymnastik- og atletikklubber i Københavnsområdet bruger banerne til træning.

Ejendommen er registreret som en ejendom med høj bevaringsværdi i “Bydels-atlas Vanløse, Københavns Kommune”. Men ejendommen hører faktisk til København Nord-Vest og ligger blot på grænsen til Vanløse, samt Frederiksberg og Bellahøj. Historie-interesserede personer kan læse mere om områddets historie og Genforeningspladsens tilblivelse på dette link.

Ejendommen består af lejligheder på følgende adresser:

Borups Allé 217A, Borups Alle 217B, Borups Alle 217C, Borups Alle 219, Borups Alle 221, Borups Alle 223, Borups Alle 225, Borups Alle 227, Borups Alle 229, Borups Alle 231A, Borups Alle 231B, Borups Alle 231C, Genforeningspladsen 16, Genforeningspladsen 18, Genforeningspladsen 20, Genforeningspladsen 22, Genforeningspladsen 24 og Genforeningspladsen 26.  

Ejendommen har eget gård-anlæg som er blevet totalt renoveret pr. november 2008. Haveanlægget er i årene herefter blevet tilplantet med små bede med blomster og små buske. Haven er blevet taget imod af beboerne og mange nyder haven især på de varme sommerdage. Der er indrettet legeplads for børn med sandkasse og legehus. Den aflukkede gård giver stor tryghed for børnefamilierne. Endvidere er der indkøbte bænke og indrettet grill-pladser.

Desuden er der 6 garager i gården, hvoraf Ejerforeningen ejer 2 stk, som bruges til at skjule affalds-containere, så gården virker pæn og ordentlig. 1 stk er senere købt af foreningen og indrettet med cykelstativer til ca 15 cykler. Der er monteret automatisk cykelpumpe på væg ved den ene garagebygning. De øvrige 3 garager ejes af privatpersoner. Udover garagerne er der i alt 26 parkeringspladser, som findes ved Borups Allé 217A-C & Borups Allé 231A-C. Disse er alle udlejet til beboere i vores ejendom, men det er muligt at blive skrevet op til leje. 

På ejendommen forefindes desuden 4 tørrerum, cykelkælder i tilknytning til de fleste opgange,  fælles værksted, automatisk cykel-pumpe i gården og alle lejligheder har tilknyttet ét kælderrum. Ejendommen har i løbet af sommeren 2008 fået helt nyt tag. 

Ejendommen ligger ud til Genforeningspladsen.
Genforeningspladsen er en lille grøn oase med 2 nyrenoverede legepladser , petanquebane, fodboldbane, og tennisbaner. Desuden etableres der i vintermånederne Nordens største skøjtebane.   

Fra ejendommen er der ikke langt til grønne områder som Grøndals-parken, Utterslev Mose og Degnemosen. Desuden har Kbh. Kommune, jvf. pressemeddelse og artikel i Berlingske Tidende (søn. 20/1-2008) besluttet at anlægge Kvarterpark NV, som forventes at være klar i slutningen af 2009. Kvarterparken kommer til at ligge mellem Borups Alle/Frederikssundsvej og Hulgårdsvej/Stærevej.

Selvom der allerede findes en lang række sports-tilbud i Grøndals-Centret er Bellahøjbadet ved at gennemgå en omfattende renovering. Således vil Bellahøj Svømmestadion i fremtiden kunne tilbyde en lang række sports-aktiviteter, herunder naturligvis svømning både inden- og udendørs.    

Så det er da klart, at vi er meget glade for vores ejendom, - for der findes alt hvad hjertet begærer